For me to film in the ´art´ context is connected with performance...even though (or maybe because) to register an action
and to manipulate it afterwards is in opposition to the pure ´here and now´ quality of live art. To use video as part of
an action (or instead!) creates an interesting multi-layered dialogue with time, space and situation, and also with my
own changing perception of the registered material...it creates it´s own story...and I like ´stories´ :).
back
soon more...
Video performance czy performance dokamerowy to nie to samo co rejestracja video czy video dokumentacja z akcji.
O ile te ostatnie stanowią po prostu mniej lub bardziej złożony montażowo zapis działania, o tyle te pierwsze celowo
i świadomie wykorzystywać mają relację pomiędzy technologią a żywą sztuką. Zachodząca w tym procesie manipulacja
jest istotą tak powstałego dzieła, które dotyka wtedy w szczególny sposób wirtualnej natury działań performerskich...