9&1/2 Fridays
9&1/2 Fridays
9&1/2 Fridays
 
9&1/2 Fridays
2.07.2004 - 1 - Kawiarnia Naukowa, Kraków
6.08.2004 - 2 - Kawiarnia Naukowa, Kraków
3.09.2004 - 3 - Kawiarnia Naukowa, Kraków
1.10.2004 - 4 - Otwarta Pracownia, Kraków
5.11.2004 - 5 - Kawiarnia Naukowa, Kraków
6.12.2004 - 6 - Galeria Pokaz, Warszawa
7.01.2005 - 7 - dom/home, Internet
4.02.2005 - 8 - Rynek/Market, Lund, Sweden
4.03.2005 - 9 - Kawiarnia Naukowa, Kraków
Projekt ‘9 i pół piątku’ polegał na wykonaniu performance w 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca.
Idea akcji bazowała na transgresji pomiędzy specyficznym rytuałem kulturowo/religijnym, trans-kulturowym
pojęciem samoodnowy i nowymi rytuałami współczesności. W oparciu o tę narzuconą sobie regularność
czasową próbowałam zgłębić wczesne (radykalne? ortodoksyjne?) i dzisiejsze podejście do uprawiania sztuki
performance, ‘realności’ i ‘wirtualności’ jej natury, i relacji pomiędzy zaangażowaniem w sztukę i w życie.
Dodatkowo, poprzez przejście od symbolu biologicznego (9 miesięcy) do magii symbolu numerycznego 9,
pozwoliłam sobie na sprawdzenie, jak narzucony rytm pracy artystycznej odbija okoliczności wymagań
stawianych dziś młodym artystom przez ‘świat sztuki’.
A ‘pół’??? ...sztuka jest kontynuacją libido...na tym skupiły się poszczególne akcje...
polski 9 i pøł piątku
english 9 & 1/2 fridays
Project '9 & 1/2 Fridays' involved performing on 9 consecutive first Fridays of the month.
The idea of this action was based on a transgression between the specific cultural/religious ritual,
the trans-cultural concept of self-renewal, and the new rituals of modern living. I have been trying to explore
the 'before (radical? orthodox?)' and the 'now (?)' approaches to performance art - the 'reality' and/or 'virtuality'
of the need of 'making art'. In addition, through the 'natural-becomes-magical' symbolism of the number 9,
I was simply giving myself the encouragement for regular effort to see, whether art can work in the
circumstances that reflect the pressures of 'the artworld'.
And ´1/2´ ??? ...well, art is a continuation of our libido...that's what the individual actions related to..
9&1/2 Piatki
9&1/2 Fridays
 
 
9&1/2  Fridays
   
home
     
9&1/2  Fridays
   
back
     
9&1/2  Fridays
 
   
video video video